Miten Kulttuuri-TET eroaa tavallisesta TET:istä?

Perinteinen TET

  • TET:iläinen tulee harjoitteluun yksin
  • TET:iläinen tekee usein mekaanista työtä, esim. tiskaa, lajittelee, hyllyttää…
  • TET:iläinen saattaa tuntua ylimääräiseltä rasitteelta ja ajanviejältä
  • TET:iin ei yleensä kuulu haastattelua
  • Työelämätaitoja ei käydä läpi

Kulttuuri-TET

 • TET tehdään ryhmässä
 • TET:iläinen tekee omaa, luovaa projektia, joka vastaa paremmin todellisen työelämän haasteita
 • TET:iläisestä on todellista hyötyä yritykselle ja hän on panostuksen arvoinen
 • TET:iläinen käy haastattelussa ennen harjoittelua
 • Harjoitteluun kuuluu työelämän perusteiden läpikäyminen
 • TET:in lopuksi pidetään loppukahvit, joilla TET:iläiset saavat esitellä oman projektinsa ja palautetta annetaan molemmin puolin.

Eivät kaikki TET:it tietenkään ole huonoja tai tylsiä – mukaan mahtuu erilaisia harjoitteluja yhtä monta, kuin on nuorta ja harjoittelupaikkaakin. Osa nykyisistä TET-harjoittelupaikoista noudattaa ehkä jo nyt Kulttuuri-TETin ideologiaa ja on oivaltanut TET:in mahdollisuudet.

Kesän TET-leireillä olleet nuoret kertoivat kuitenkin karuja kokemuksiaan TET:eistä, joissa oikeasti vain tiskattiin, hyllytettiin tavaraa tai pakattiin purjoa koko viikko. Kahvitauot ja ruokatunnit on pahimmillaan vietetty yksin, eikä ohjaajaa ole juuri näkynyt. Emme tietenkään sano, etteikö tiskikoneen hoitaminen kuulu työyhteisössä kaikille ja etteikö sitäkin voisi ja pitäisi TET:in aikana tehdä. Se ei kuitenkaan saa olla koko viikon sisältö!